Nhà Nghỉ Bảo Trang

Đường Z115, Xóm Sơn Tiến Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
baotranghotel@hotel.tnn
0961281292

Service

Description

Nhà Nghỉ Bảo Trang

Near by

Map