Nhà nghỉ Bảo Trâm

Xóm 6, Sơn Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên. Xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên
baotamhotel@gmail.com
912050979

Dịch vụ

Mô tả

Nhà nghỉ Bảo Trâm

Xóm 6, Sơn Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên.

Những điểm lân cận

Bản đồ