Nhà nghỉ Bảo Trâm

Xóm 6, Sơn Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên. Xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên
baotamhotel@gmail.com
912050979

Service

Description

Nhà nghỉ Bảo Trâm

Xóm 6, Sơn Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên.

Near by

Map