Nhà nghỉ Bình Yên

Tổ 15, p.Tân Thịnh, TPTN Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
nnbinhyen@gmail.com
0915208964

Dịch vụ

Mô tả

Nhà nghỉ Bình Yên

Những điểm lân cận

Bản đồ