Binh Yen Hotel

Tổ 15, p.Tân Thịnh, TPTN Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
nnbinhyen@gmail.com
0915208964

Service

Description

Binh Yen Hotel

Near by

Map