Khách sạn Queen Hotel 2

Tổ 6 Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
queenhotel@gmail.com
0973738962

Dịch vụ

Mô tả

Khách sạn Queen Hotel 2

Những điểm lân cận

Bản đồ