Khách sạn Queen Hotel 2

Tổ 6 Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
queenhotel@gmail.com
0973738962

Service

Description

Khách sạn Queen Hotel 2

Near by

Map