Introdution

Price ticket: Free

Phone:

Time to visit a place: phút

Open Time: 12:00 AM - Close Time: 11:59 PM

Email:

Address: Xã Cổ Lũng, Phu Luong District, Thai Nguyen Province

Có dịp tìm hiểu về làng bánh chưng Bờ Đậu, mới tận mắt thấy hết những nét độc đáo, tinh xảo trong từng công đoạn tỷ mỷ để tạo nên một chiếc bánh vuông thành sắc cạnh. Khác hẳn với những nơi làm bánh trưng khác, duy nhất ở làng bánh chưng Bờ Đậu không sử dụng khuôn để gói mà 100 % người dân đều gói thủ công bằng tay...

Map

Introdution

×

Có dịp tìm hiểu về làng bánh chưng Bờ Đậu, mới tận mắt thấy hết những nét độc đáo, tinh xảo trong từng công đoạn tỷ mỷ để tạo nên một chiếc bánh vuông thành sắc cạnh. Khác hẳn với những nơi làm bánh trưng khác, duy nhất ở làng bánh chưng Bờ Đậu không sử dụng khuôn để gói mà 100 % người dân đều gói thủ công bằng tay...

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Entertainment