Chùa Thuần Lương
Chùa Thuần Lương
Chùa Thuần Lương
Chùa Thuần Lương

Introdution

Price ticket: Free

Phone:

Time to visit a place: phút

Open Time: 12:00 AM - Close Time: 11:59 PM

Email:

Address: Phường Lương Sơn, Song Cong City, Thai Nguyen Province

Thuộc địa phận phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, chùa Thuần Lương được đánh giá một trong những ngôi chùa đẹp của tỉnh Thái Nguyên. Khuôn viên chùa được bài trí hợp lý, tạo một không gian rất thanh bình nhưng cũng vô cùng sinh động. Chùa được thiết kế thành những phân khu khác nhau như: Tam bảo, giảng đường, khuôn viên Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm, khu các thánh tích của đức Phật, khu đức Phật nhập niết bàn, trai đường và khu tăng xa... Đặc biệt, tại chùa có bức tượng đức Phật niết bàn lớn nhất tỉnh Thái Nguyên. 

Bức tượng đức Phật niết bàn tại chùa Thuần Lương. Ảnh: Thu Hương

Du khách đến với chùa Thuần Lương trước là lễ phật, cầu bình an sau là vãn cảnh. Hiện nay chùa có lượng khách đến tham quan rất đông, kể cả những ngày thường./.

Map

Introdution

×

Thuộc địa phận phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, chùa Thuần Lương được đánh giá một trong những ngôi chùa đẹp của tỉnh Thái Nguyên. Khuôn viên chùa được bài trí hợp lý, tạo một không gian rất thanh bình nhưng cũng vô cùng sinh động. Chùa được thiết kế thành những phân khu khác nhau như: Tam bảo, giảng đường, khuôn viên Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm, khu các thánh tích của đức Phật, khu đức Phật nhập niết bàn, trai đường và khu tăng xa... Đặc biệt, tại chùa có bức tượng đức Phật niết bàn lớn nhất tỉnh Thái Nguyên. 

Bức tượng đức Phật niết bàn tại chùa Thuần Lương. Ảnh: Thu Hương

Du khách đến với chùa Thuần Lương trước là lễ phật, cầu bình an sau là vãn cảnh. Hiện nay chùa có lượng khách đến tham quan rất đông, kể cả những ngày thường./.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Entertainment